Forum Rowerowy Lublin

Pełna wersja: Planowany remont ul. Koryznowej
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Będzie remont ul. Koryznowej w Lublinie. Nowy asfalt i kostka

http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbc ... IN/8970738

"(...) Przy okazji zbudowana ma być również ścieżka rowerowa z najbardziej pożądaną przez cyklistów nawierzchnią z czerwonego asfaltu (...)".

czyżby przełom w budowie ścieżek?
marecky napisał(a):czyżby przełom w budowie ścieżek?

Po prostu obowiązuje:
Zarządzenie nr 415/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Lublin”
SZCZEGÓŁY
I może przy okazji małe wyjaśnienie.
Wiele obecnych (dzisiejszych) inwestycji jest efektem przetargów zanim wspomniane standardy zaczęły obowiązywać.
Aczkolwiek należy zgodzić się z Markiem.
Z pewnością jest to przełom i oby postępował :-D
z pewnością jest to przełom, oby tak dalej, zawsze to jakiś krok na przód, aczkolwiek tą ulicą nigdzie nie jest mi po drodze, aż musiałem sprawdzić na mapie gdzie to jest Smile mimo wszystko wiadomość jak najbardziej dobra. Ciekawe tylko jak będzie wyglądało wykonanie, czy ruch rowerzystów będzie znowu graniczył z ciągiem dla pieszych?

Darist, przejrzałem sobie z grubsza dokumenty, do których podałeś link. Mam nadzieję, że od tej pory faktycznie będzie tak jak tam napisane. Poniżej kilka wybranych przeze mnie cytatów z dokumentu nr 2.

3.1. Program pięciu wymogów CROW
Dobra praktyka tworzenia infrastruktury rowerowej i organizacji ruchu rowerowego opiera się
na metodologii tzw. pięciu wymogów holenderskiej organizacji standaryzacyjnej CROW
(http://www.crow.nl) opublikowanej w podręczniku projektowania infrastruktury rowerowej
"Postaw na rower" ("Sign up for the Bike", CROW, Ede, 1993, wyd. polskie PKE, Kraków,
1999).
Te wymogi to:
1. spójność: 100 proc. źródeł i celów podróŜy dostępne na rowerze;
2. bezpośredniość: minimalizacja objazdów i współczynnika wydłużenia;
3. wygoda: minimalizacja wysiłku fizycznego rowerzysty, w tym współczynnika
opóźnienia, ograniczanie stresu psychicznego i fizycznego rowerzysty, wysoka
prędkość projektowa oraz minimalizacja pochyleń niwelety i różnic wysokości;
4. bezpieczeństwo: minimalizacja punktów kolizji z ruchem samochodowym i pieszym,
ujednolicenie prędkości, minimalizacja przeplatania torów ruchu oraz kontakt wzrokowy;
5. atrakcyjność: podsystem rowerowy jest czytelny dla użytkownika, bezpieczny
społecznie, dobrze powiązany z funkcjami miasta i odpowiada potrzebom
użytkowników."

pięknie do brzmi, ale nijak ma się do lubelskiej rzeczywistości póki co Sad

a ten jest najlepszy:
"Nie należy stosować nawierzchni z kostki betonowej, brukowej lub podobnej.Nie dopuszcza się układania warstwy ścieralnej na warstwie piaskowej lub piaskowo -
cementowej."


ten też dobry:
"Droga rowerowa prowadzona bezpośrednio obok chodnika musi być obniżona w stosunku
do niego o 3-5 cm i oddzielona krawężnikiem o nachyleniu nie większym niż 30 stopni aby
rowerzysta mógł bezpiecznie ewakuować się na chodnik z duŜą prędkością."

"Należy unikać sytuacji, kiedy wydzielona dwukierunkowa droga rowerowa znajduje się
tylko z jednej strony jezdni"
W sprawie Koryznowej jakiś czas temu poszło takie pismo do ZDM:

Cytat:Sprawa dotyczy: remontu ul. Koryznowej w Lublinie, w części dotyczącej infrastruktury rowerowej.

W nawiązaniu do opublikowanej na BIP-ie informacji dotyczącej ogłoszenia przetargu na wykonanie remontu ul. Koryznowej w Lublinie, zwracam się w imieniu Porozumienia Rowerowego z wnioskiem o uwzględnienie opisanych poniżej zmian dotyczących infrastruktury rowerowej.
W ramach tego remontu przewidziana jest m.in. budowa wydzielonej drogi rowerowej po stronie wschodniej, od al. Andersa do ul. Niepodległości, znajdująca się bezpośrednio przy chodniku. Zgodnie z przeprowadzoną analizą terenową tego obszaru, z uwzględnieniem istniejącej sieci drogowej, informujemy, iż droga rowerowa w takim wariancie nie będzie mogła obsłużyć wszystkich potencjalnych relacji i sprawi znaczące trudności (wraz z pogorszeniem się bezpieczeństwa rowerzystów) we włączeniu/wyłączeniu się do ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Koryznowej z ul. Ponikwoda i Niepodległości.
W związku z powyższym proponujemy:
1. Rezygnację z budowy wydzielonej drogi rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Trześniowską do ul. Ponikwoda.
2. Wykonanie dwukierunkowej drogi rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pankiewicza do istniejącej drogi rowerowej wzdłuż al. Andersa.
3. Wykonanie jednokierunkowych 1,5 m pasów rowerowych na odcinku od skrzyżowania z ul. Trześniowską do skrzyżowania z ul. Niepodległości oraz od ul. Ponikwoda do ul. Pankiewicza, wraz z zachowaniem ciągłości wjazdu/zjazdu na wydzielone drogi rowerowe na pierwszym odcinku ul. Koryznowej. Będzie to rozwiązanie identyczne jak na remontowanej ul. Krochmalnej.
4. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Pankiewicza i ul. Trześniowską do skrzyżowania z ul. Ponikwoda, w następstwie wykonania 1,5 m pasów rowerowych, konieczna będzie zmiana organizacji ruchu, polegająca na zmniejszeniu z czterech do trzech pasów ruchu dla samochodów (zamiennie 2+1). Z uwagi na fakt, że ul. Koryznowej jest drogą o charakterze lokalnym, kończącą się ulicami jednopasmowymi, a odcinek przewidziany do zmian krótki (ok. 270 m) nie będzie to powodowało utrudnienia w ruchu samochodowym. Równocześnie zwiększy to bezpieczeństwo pieszych, na przejściu w rejonie ul. Wiejskiej.

Uzasadnienie:
1. Wprowadzenie w/w zmian pozwoli przede wszystkim na zachowanie wymogu spójności (100% źródeł i celów dostępnych na rowerze), zgodnie ze Standardami technicznymi dla infrastruktury rowerowej miasta Lublin.
2. Rowerzysta jadący od strony ul. Ponikwoda, Niepodległości i dalszego wąskiego odcinka ul. Koryznowej będzie w naturalny sposób wjeżdżać na pas rowerowy, przechodzący dalej w drogę rowerową, i docierał do al. Andersa. Nie będzie zmuszony do szukania wjazdu na wydzieloną drogę rowerową, na którą obecny projekt nie przewiduje wykonania wjazdu i zjazdu w rejonie tego skrzyżowania. Identycznie sytuacja będzie wyglądała dla przeciwnego kierunku jazdy.
3. Zapewniona zostanie pełna dostępność z pasów rowerowych dla wszystkich relacji na skrzyżowaniu z ul. Wiejską. W przypadku wykonania wydzielonej drogi rowerowej po stronie wschodniej ulica ta będzie niedostępna dla rowerzystów, lub też będą oni zmuszeni jechać jezdnią.
4. Wykonanie dwóch dwukierunkowych dróg rowerowych na odcinku Andersa – Pankiewicza/Trześniowska jest uzasadnione, gdyż będą one obsługiwały znaczący ruch rowerowy z bloków położonych po obu stronach tej części ul. Koryznowej.
5. Wprowadzenie zmian nie powoduje dodatkowych kosztów dla Urzędu Miasta, a nawet pozwoli na pewne oszczędności finansowe, dzięki zmniejszeniu łącznej powierzchni wydzielonej drogi rowerowej (odcinek Andersa-Pankiewicza jest krótszy niż Trześniowska-Niepodległości).

W kontekście przygotowań do wdrożenia w Lublinie polityki rowerowej, wprowadzenie powyższych zmian będzie kolejnym krokiem do wzrostu jakości lubelskiej infrastruktury rowerowej, po bardzo dobrym projekcie remontu ul. Krochmalnej, czy też rozpoczęciu budowy dróg rowerowych z nawierzchni bitumicznej. Coraz lepsza współpraca środowisk rowerowych i Urzędu Miasta powinna w naturalny sposób prowadzić do optymalizacji działań, czyli osiągnięcia jak najlepszych efektów (wygoda, bezpieczeństwo, wzrost ruchu rowerowego) możliwie najmniejszymi kosztami.
Proszę o pisemną odpowiedź na podany powyżej adres, zgodnie z przewidzianym przez prawo terminem.
i jaki odzew miało pismo? czy jeszcze nie było odzewu?