Forum Rowerowy Lublin

Pełna wersja: Przetarg na przebudowę DMM do Felina niezgodny z prawem?
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
To dziś poszło do ZDiM i do Wydziału Audytu i Kontroli.

Cytat:
Zarząd Dróg i Mostów
w Lublinie
ul. Krochmalna 13J


W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie w dniu 23.03.2012 roku „Przetargu nieograniczonego na budowę nowych odcinków trakcji trolejbusowej z systemem zasilania oraz przebudowę ul. Droga Męczenników Majdanka - od istniejącej pętli przy ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Doświadczalnej (z wyłączeniem skrzyżowania z ul. A. Grygowej) i fragmentu ul. Doświadczalnej (od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. W. Jagiełły) wraz z budową pętli trolejbusowej oraz budową podstacji trakcyjnej sieci trolejbusowej.”
(http://bip.lublin.eu/bip/zdm/index.php?t=200&fid=13736), członkowie Porozumienia Rowerowego, działając w interesie lubelskich rowerzystów, zwracają się z wnioskiem o unieważnienie w/w przetargu, gdyż został on ogłoszony z uwzględnieniem niezgodnego z prawem projektu budowlanego.

Załączony do SIWZ projekt przebudowy Drogi Męczenników Majdanka został opracowany w 2007 roku i zaktualizowany w 2010 roku na podstawie przetargu ogłoszonego na BIP-ie UM Lublin (http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=9275) w dniu 09.07.2010 roku.

Miesiąc wcześniej, tj. 10.06.2010 roku rozporządzeniem nr 415/2010 Prezydenta Miasta Lublin (http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=129865) weszły w życie „Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Lublin”, które zgodnie z pkt. 8.1 stanowią załącznik do SIWZ dotyczących projektowania dróg i przestrzeni publicznych oraz wszystkich spraw które mogą mieć wpływ na ruch rowerowy, co naturalnie obejmuje również aktualizowane projekty wykonane w latach wcześniejszych w oparciu o rozwiązania niezgodne ze standardami oraz z dobrą praktyką. Powyższy dokument nie został dołączony do SIWZ przetargu na aktualizację projektu przebudowy Drogi Męczenników Majdanka, co stanowi jawne naruszenie obowiązujących wtedy przepisów i jest sprzeczne z obowiązującą obecnie polityką rowerową Lublina.

Jednocześnie przetarg na aktualizację z dnia 09.07.2012 roku obejmował również projekt przedłużenia ul. Grygowej między Al. Witosa a Drogą Męczenników Majdanka, która to inwestycja została ukończona pod koniec 2011 roku i została wykonana również niezgodnie ze Standardami Rowerowymi.

W związku z powyższym prosimy o pisemne wyjaśnienie tej sprawy i dostosowanie dokumentacji do obowiązujących przepisów, przede wszystkim w kwestii zmiany nawierzchni z kostki brukowej na asfaltową.
Coś słychać w temacie?
pzdr.