Forum Rowerowy Lublin

Pełna wersja: Rowerem przez bagna PPN [24 - 26 sierpnia 2012]
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
"Rowerem przez Bagna PPN"

Serdecznie zapraszamy do udziału w zadaniowym rajdzie rowerowym „Rowerem przez Bagna PPN”. Rajd odbędzie się w dn. 24-26 sierpnia 2012 r. i ma charakter otwarty o zasięgu ogólnokrajowym. W imprezie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni uczestnicy, którzy czują się na siłach żeby pokonać zaplanowaną trasę. Dzieci i młodzież poniżej 18 lat mogą startować w rajdzie wyłącznie po przedstawieniu stosownego zezwolenia rodziców i pod opieką pełnoletniego opiekuna.

Nadrzędnymi celami rajdu są:
popularyzacja turystyki rowerowej na terenie Poleskiego Parku Narodowego;
integracja braci turystycznej, społeczności lokalnej, stowarzyszeń, instytucji samorządowych, lokalnych firm i  przedsiębiorstw wspierających aktywne formy wypoczynku i ochronę przyrody;
popularyzacja i poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych Poleskiego Parku Narodowego.

Program rajdu obejmuje przejazd rowerem wyznaczonymi przez organizatora trasami oraz wykonanie zadań z zakresu wiedzy przyrodniczej. Trasy będą prowadziły zarówno po drogach gruntowych, polnych, leśnych jak i asfaltowych. Przewidywane odległości to: 24.08 - ok. 35 km., 25.08 – ok. 45 km. i 26.08 ok. 15 km. Szczegółowy program rajdu dostępny będzie na stronie internetowej PPN: www.poleskipn.pl .
Głównym zadaniem uczestników będzie obserwacja przyrody na trasie rajdu. Podsumowanie i zakończenie imprezy, wspólne dla wszystkich grup i odbędzie się 26 sierpnia w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym PPN w Starym Załuczu. Najlepsza drużyna otrzyma nagrody, a dla wszystkich uczestników rajdu przewidziano niewielkie upominki.

Organizatorzy w trakcie rajdu zapewniają:
- opiekę w trakcie przejazdu trasy rajdu,
- przewodników i pilotów turystycznych,
- serwis techniczny,
- obiad w dniach 24, 25 i 26.08
- kolację w dniach 24 i 25.08
- śniadanie w dniach 25 i 26.08
- noclegi w warunkach turystycznych do wyboru:
a) pole namiotowe (udostępniamy pole namiotowe, nie zapewniamy natomiast: namiotów, śpiworów, karimat itp.)
b) schronisko młodzieżowe przy Zespole Szkół w Urszulinie
- przewóz uczestników i rowerów na miejsce noclegów i posiłków,
- możliwość zdobycia nagród w konkursie,
- rzetelną wiedzę o Poleskim Parku Narodowym i historii tych regionów,
- możliwość posłuchania i wspólnego pośpiewania piosenek turystycznych,
- pokaz filmu i diaporam przyrodniczych w trakcie wieczoru integracyjnego
- warsztaty pt.: „Ginące zawody: garncarstwo i czerpanie papieru”.

Jedyna opłata jaką ponoszą uczestnicy to koszt ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – 5,00 zł/osoba (opłata wnoszona u organizatora rajdu w momencie rejestracji).

Wyciąg z regulaminu:
11) Uczestnicy rajdu zostaną podzieleni na 10 grup 10 osobowych. O przydzieleniu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń. Nie przewiduje się zmiany grupy w dniu rozpoczęcie rajdu. Istnieje możliwość zgłoszenia całej grupy (maksymalnie 10osobowe)
24) Podczas rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu! ......


Może znajdą się jacyś chętni na grupę RL?
ja wstępnie jadę :!:
Wstępnie też się zgłaszam.
Mam działkę w okolicy, więc tereny znam trochę.
odświeżam temat i moje pytanko czy rusza ktoś w piątek tam na miejsce???