Forum Rowerowy Lublin

Pełna wersja: Konsultacje społeczne projektu rozporządzenia MIiRoSW
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Większy komfort i bezpieczeństwo dla rowerzystów

Cytat:Ruszają konsultacje społeczne projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie znaków i sygnałów drogowych, które umożliwia samorządom wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w organizacji ruchu, zwiększających bezpieczeństwo rowerzystów i ułatwiających im poruszanie się po drogach.

Jakie zmiany przygotowaliśmy

Konsultacje społeczne projektu rozporządzenia rozpoczęły się 3 czerwca 2014 r. i potrwają przez miesiąc. Nowelizowane rozporządzenie będzie umożliwiać:

wyznaczenie na jezdniach śluz dla rowerów,
wprowadzenie ruchu rowerów „pod prąd” bez wyznaczania pasów ruchu, czyli dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerowego w jezdniach ulic jednokierunkowych,
wprowadzenie ruchu rowerowego na jednym pasie wspólnie z ruchem pojazdów transportu publicznego,
wprowadzenie nowych, trójkomorowych sygnalizatorów świetlnych dedykowanych ruchowi rowerowemu, prowadzonemu po jezdni,
uproszczenie oznakowania poprzez zmniejszenie liczby znaków i ich uporządkowanie.
Przepisy to swego rodzaju „skrzynka z narzędziami” dla samorządów, dzięki którym będą one miały więcej możliwości kreowania przyjaznej przestrzeni miejskiej.

Szczegółowe zapisy dotyczące wprowadzania powyższych rozwiązań MIiR opracowuje w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, który jest na etapie konsultacji wewnątrzresortowych. Przewidywany termin rozpoczęcia konsultacji społecznych to koniec czerwca br.

Dlaczego zmieniamy prawo

Udział ruchu rowerowego w miastach dynamicznie rośnie (i będzie rósł), więc potrzebne są rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo i komfort rowerzystów.

Większa chęć mieszkańców miast do podróżowania rowerem to jeden ze sposobów na problemy transportowe miast.

Znaczenie roweru w rozwiązywaniu problemów transportowych miast uwzględnione jest również w projekcie przygotowywanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Krajowej Polityki Miejskiej. W dokumencie wskazano na potrzebę zmian legislacyjnych pozwalających na wprowadzanie rozwiązań technicznych usprawniających i preferujących ruch rowerowy. Podkreśla się również potrzebę jednoczesnego tworzenia infrastruktury towarzyszącej dla rowerów – miejsc do parkowania rowerów, usprawnień w możliwości przewożenia rowerów środkami transportu zbiorowego.

Korzystamy z najlepszych wzorców

Zaproponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązania są powszechnie stosowane w organizacji ruchu w wielu krajach UE (m.in. Holandii, Belgii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Czechach czy Irlandii).

W Berlinie na około 200 km ulic jednokierunkowych dopuszczono ruch rowerowy w obu kierunkach, a we Francji od 1 lipca 2010 roku otwarto wszystkie ulice jednokierunkowe dla ruchu rowerowego w obu kierunkach.

Powszechnie stosowane są też śluzy rowerowe – poprawiają bezpieczeństwo rowerzysty, a także, w połączeniu z nowymi elementami sygnalizacji świetlnej, dają możliwość efektywniej wykorzystywać przepustowość jezdni poprzez wcześniejsze wpuszczenie rowerzystów na skrzyżowania.

Sygnalizatory trójkomorowe, umożliwiające efektywne wykorzystanie sygnalizacji świetlnej i projektowanie jej odrębnie dla szybszych użytkowników jezdni (samochody osobowe, komunikacja zbiorowa) oraz rowerzystów, są od lat stosowane m.in. w Danii, Szwecji, Holandii, Niemczech, czy na Węgrzech.

Polscy liderzy

Liderami zmian przyjaznych rowerzystom są w Polsce Gdańsk i Wrocław.

Gdańsk zdecydował się na wprowadzenie ruchu rowerów „pod prąd”. W ciągu 5 ostatnich lat w doszło w tym mieście do 755 wypadków z udziałem rowerzystów. 5 z nich zdarzyło się na ulicach objętych dopuszczeniem ruchu rowerowego „pod prąd”. Tylko jeden miał związek z istniejącą organizacją ruchu.

W oparciu o sprawdzone zachodnioeuropejskie rozwiązania, we Wrocławiu wprowadzono na szeroką skalę śluzy rowerowe. Zastosowano je na około 40 skrzyżowaniach. Wrocław wprowadził też znany i powszechnie stosowany w miastach zachodnioeuropejskich trójkomorowy sygnalizator rowerowy. Aktualnie ponad 40 skrzyżowań posiada tego typu sygnalizację. W okresie ich funkcjonowania nie zarejestrowano żadnych zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów.

Wiele innych samorządów systematycznie zwiększa nakłady na infrastrukturę rowerową: przykładem może być Warszawa, która w tym roku przeznaczy na te cele blisko 30 mln zł, czy Łódź - 18 mln zł.

Projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
Pic na wodę. Oczywiście, żeby nie było, życzę tej szopce jak najlepiej.
Ale moi mili definicja: śluza dla rowerów pojawiła się w 2011 roku!, dziś mamy chyba 2014 ;-) i do tej pory rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach o niej milczy. No to Panie i Panowie :lol: przecież to jest cyrk. Coś się wymyśla tylko nikt nie wpadł na pomysł, żeby to opisać jak to ma być wykonane.