Forum Rowerowy Lublin

Pełna wersja: Strategia Rozwoju Lublina 2020
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:rzyszłość Lublina zależy od nas

Rozpoczynamy konsultacje społeczne nad Strategią Rozwoju Lublin 2020. Dokument ten definiuje zakres zasadniczych zmian pożądanych dla rozwoju Lublina oraz obszary priorytetowe dla tych zmian, które wynikają ze specyfiki miasta. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem i zachęcamy do wyrażania opinii i dzielenia się z nami uwagami na temat szans i perspektyw rozwoju Lublina. Swoje opinie i spostrzeżenia dotyczące Strategii Lublin 2020 prosimy kierować na adres mailowy <!-- e --><a href="mailto:dialog@lublin.eu">dialog@lublin.eu</a><!-- e --> do środy, 18 lipca (włącznie).

Tekst Strategii: http://www.um.lublin.eu/um/index.php?t= ... ;id=168954
Źródło: http://www.um.lublin.eu/um/index.php?t= ... ;id=168953


Ja a propos rowerów znalazłem niewiele, tylko hasła, które znamy.

Cytat:Idea: "należy rozwijać i promować sieć połączeń pieszych i rowerowych oraz usprawniać transport publiczny, dążąc do budowania systemu transportu zrównoważonego. Mieszkańcy powinni mieć jak najszerszy wybór sposobów przemieszczania się."

Plan: "Wdrażanie Polityki Rowerowej i rozbudowa infrastruktury rowerowej."

Zalecenia i synergie:
"Miastu potrzebna jest radykalna zmiana priorytetów komunikacyjnych według hierarchii ruchu analogicznie jak przyjaznych miastach zachodnich (piesi, rowerzyści, użytkownicy transportu publicznego, użytkownicy samochodów)."

Cytat:B.4.1. Rozwój oferty rekreacyjno-sportowej Lublina oraz promocja aktywności plenerowych

- Rozwój rekreacyjno-turystycznej infrastruktury rowerowej.

Cytat:B.6.1. Wypracowanie i realizacja programu "Miasto w dialogu" dotyczącego rozwoju demokracji partycypacyjnej w Lublinie

Rozwój i usprawnienie działań społecznych zespołów doradczych (Rada Biznesu, Rada Kultury Przestrzeni, Porozumienie Rowerowe, Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin i inne).