Forum Rowerowy Lublin
Regulamin wyjazdów rowerowych zgłaszanych na forum - Wersja do druku

+- Forum Rowerowy Lublin (https://forum.rowerowylublin.org)
+-- Dział: Regulamin (https://forum.rowerowylublin.org/forum-73.html)
+--- Dział: Regulamin forum (https://forum.rowerowylublin.org/forum-43.html)
+--- Wątek: Regulamin wyjazdów rowerowych zgłaszanych na forum (/thread-670.html)Regulamin wyjazdów rowerowych zgłaszanych na forum - KermitOZ - 02-09-2009

1. Wycieczki rowerowe uzgadniane i organizowane za pośrednictwem forum internetowego "forum.rowerowylublin.org" są prywatną inicjatywą uczestników tych wycieczek. Stowarzyszenie "Rowerowy Lublin", będące administratorem forum, nie ponosi odpowiedzialności za żadne zdarzenia powstałe w trakcie wycieczek.
2. Uczestnicy wycieczek zobowiązani są do posiadania sprawnego technicznie roweru, w tym sprawnego oświetlenia rowerów oraz sprawnych hamulców. Ze względów bezpieczeństwa uczestnikom zaleca się jazdę w kaskach.
3. Uczestnicy wycieczek zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego. W szczególności przypominamy, że liczba rowerów jadących w kolumnie nie może przekraczać 15. Odległość między kolumnami rowerzystów nie może być mniejsza niż 200 metrów, po to aby podczas wyprzedzania była możliwość "schowania się" pojazdu. Jeżeli na wycieczce pojawi się więcej niż 15 rowerzystów konieczny jest podział na mniejsze grupy max 15-osobowe.