Mieszkaniec LUB   12-03-2021, 15:44
#20
Temat: Maseczki

Witam!
Postanowiłem poruszyć wątek maseczkowy w odniesieniu do nakazów/zakazów wynikających z rozporządzenia. Nie chcę odnosić się do zasadności samego korzystania z maseczek i ich skutecznością ale do zapisów prawnych. Nadmienię, że nie jestem prawnikiem i że o właściwą interpretację przepisów może pokusić się tylko sąd.
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2021 r. (Dz. U. z 2021 poz. 367) nakazuje noszenie maseczek. § 25.
1. Do dnia …(zmienne)…. r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa.
3. Nakazu określonego w ust. 1 i 2 (nakaz noszenia maseczki) NIE STOSUJE SIĘ w przypadku:
Pkt. 11) sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport w ramach WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w § 9 ust. 17;

WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO – definicja ???

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/Interpe...y=29A6CA65

Odpowiedź ministra sportu i turystyki na interpelację nr 19083 w sprawie definicji WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO na gruncie obowiązującej ustawy o sporcie
Na wstępie należy zaznaczyć, że ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), dalej: USTAWA O SPORCIE, NIE DEFINIUJE POJĘCIA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO. Pojęcie współzawodnictwa sportowego było zdefiniowane w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 255, poz. 1298, z późn. zm.), która to ustawa utraciła moc z dniem wejścia w życie ustawy o sporcie. Za współzawodnictwo sportowe ustawa o sporcie kwalifikowanym uznawała indywidualną lub zbiorową rywalizację osób zmierzającą do uzyskania właściwych dla danej dyscypliny sportu rezultatów.

Pozdrawiam
  
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
Polskie tłumaczenie © 2007-2024 Polski Support MyBB
Silnik forum MyBB, © 2002-2024 MyBB Group.
Made with by Curves UI.