Yanq   15-01-2020, 00:14
#1
W związku z zaistniałą w ostatnim czasie na forum prowadzonym przez Stowarzyszenie „Rowerowy Lublin” sytuacją, członkowie Stowarzyszenia (w liczbie 16 osób) obecni na spotkaniu w dniu 10 stycznia 2020 roku podjęli jednogłośną decyzję o ukaraniu użytkownika „radzik” karą przewidzianą w § 5 pkt. 1 ppkt. 5 Regulaminu Forum, tj. banem stałym użytkownika i IP. W ocenie Stowarzyszonych obecnych na spotkaniu, posty użytkownika „radzik” miały na celu nie tylko atakowanie innych, konkretnych użytkowników forum, lecz również godziły w dobre imię Stowarzyszenia „Rowerowy Lublin” poprzez kierowanie pod adresem wspomnianej organizacji bezpodstawnej krytyki jej działalności.
Podkreślenia wymaga okoliczność, że dotychczas użytkownik „radzik” był kilkakrotnie upominany oraz przyznawano mu bany czasowe. Tym samym moderatorzy forum w wyraźny sposób komunikowali użytkownikowi „radzik”, że nie będą tolerować złośliwego i obrażającego innych użytkowników zachowania. W związku z tym, że sytuacja kolejny raz się powtórzyła, Moderatorzy forum, po zasięgnięciu opinii członków Stowarzyszenia, podjęli decyzję o przyznaniu najsurowszej kary.

Ponadto, wobec innych użytkowników forum, których wypowiedzi w ostatnim czasie łamały zasady etykiety, zastosowano karę przewidzianą w §5 pkt. 1 ppkt. 1- upomnienie bez dodatkowych konsekwencji, ale z zastrzeżeniem, że kolejne wykroczenie będzie skutkowało udzieleniem bana. Podczas podejmowania takiej decyzji Moderatorzy mieli na względzie fakt, że były to pierwsze przewinienia tych użytkowników, a nadto wypowiedzi te zostały sprowokowane złośliwymi postami użytkownika „radzik”.

Jednocześnie pragniemy ustosunkować się do oskarżeń o brak aktywności członków Stowarzyszenia w przedmiocie organizowania „ustawek”. Cele działalności Stowarzyszenia zostały wymienione w Statucie, a wśród nich wymieniono m.in. propagowanie turystyki rowerowej czy działania na rzecz integracji środowiska rowerowego w regionie lubelskim. Formą realizacji tych zadań jest prowadzenie niniejszego forum stanowiącego jeden z dostępnych kanałów ułatwiających umawianie się na wspólne wyjazdy rowerowe czy treningi. Podkreślenia wymaga fakt, że do zakładania wątków w poszczególnych działach (poza działem dostępnym wyłącznie dla Stowarzyszonych i dotyczącym kwestii formalnych związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia) upoważnieni są wszyscy użytkownicy forum, wobec czego każdy ma prawo zorganizować „ustawkę”. Nie zgadzamy się z twierdzeniem, że taki obowiązek spoczywa wyłącznie na członkach Stowarzyszenia. Każdy ze Stowarzyszonych, poza niewątpliwie pasją, jaką jest jazda na rowerze, ma inne obowiązki zawodowe i rodzinne, wobec czego może cokolwiek organizować jedynie w wolnym czasie, ale forum pozostaje otwarte na propozycje osób niezrzeszonych. Zapraszamy więc wszystkich do współtworzenia tej wirtualnej przestrzeni, jednak nie zapominajmy o kulturze wypowiedzi i szacunku w stosunku do innych użytkowników.
Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-01-2020, 08:27 przez Noorbi.

[Obrazek: button-2404-brown.png]


Nie oczekuj wzlotów, lecz trenuj upadki.
Noorbi   16-01-2020, 22:43
#2
Sprostowanie.

W trakcie pisania oświadczenia przez Stowarzyszonych, do Zarządu dotarły nowe informacje.

Jedna z osób, będąca podczas dyskusji w podmiotowej sprawie, nie do końca wyartykułowała swoje wyodrębnione zdanie.

W związku z powyższym wynik dyskusji nie był jednogłośny a  decyzja zapadła głosami 15:1.

Powyższa sytuacja nie zmienia decyzji Stowarzyszenia.
Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-01-2020, 22:43 przez Noorbi.
  
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
Polskie tłumaczenie © 2007-2024 Polski Support MyBB
Silnik forum MyBB, © 2002-2024 MyBB Group.
Made with by Curves UI.