michal wolny   30-10-2014, 19:23
#1
Wrzucam kilka wizualek, do oceny, które przygotowaliśmy ostatnio...
Szczegóły tutaj: http://www.lublinrowerem.pl/2014/10/roz ... linie.html
Zapraszam do dyskusji, oceny, krytyki.

Porozumienie Rowerowe Lublin, od początku swojego istnienia, czyli 2007 roku, regularnie stara się podsuwać nowatorskie rozwiązania, które pomogą uczynić Lublin bardziej przyjaznym rowerom dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek.
Obecnie przygotowaliśmy serię propozycji rozwoju ruchu rowerowego w Lublinie oraz ich wizualizacji w terenie. Skupiają się one głównie na zmianie organizacji ruchu.

1. Ulica Głęboka na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Nadbystrzyckiej posiada jezdnię o szerokości 9,0m na której wyznaczone są tylko 2 pasy ruchu dla samochodów.
Proponujemy by na ul. Głębokiej wyznaczyć obustronne pasy rowerowe, które zajmą po 1,5m szerokości, pozostawiając dla samochodów dwa pasy ruchu, każdy po 3,0m.
Efektem wyznaczenia pasów rowerowych na ul. Głębokiej powinny być:
- zwiększenie przepustowości drogi, ponieważ zostaną wyznaczone 2 dodatkowe pasy ruchu, oraz zwiększenie przepustowości pasów ruchu dla aut (nieprzypadkowo 50km/h jest prędkością dopuszczalną w obszarze zabudowanym – z badań wynika, że przy tej prędkości występuje największa przepustowość)
- zmniejszenie rzeczywistej prędkości poruszania się samochodów do 50km/h poprzez zawężenie szerokości pasa ruchu
- zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów poprzez segregację od ruchu samochodów oraz pieszych poprzez obniżenie rzeczywistej prędkości z jaką poruszają się pojazdy.
[Obrazek: 1920_wiz7.jpg]

Nie powinny też wystąpić problemy z korkiem spowodowanym autami skręcającymi w lewo, ponieważ na skrzyżowaniach pas rowerowy oddzielony jest linią przerywaną. Kierowca chcący ominąć auto skręcające w lewo będzie mógł wjechać na pas dla rowerów. Oczywiście w momencie wykonywania tego manewru musi zmniejszyć prędkość, zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzystom jadącym na pasie dla rowerów.
[Obrazek: wiz6b.jpg]
Należy także podkreślić, że takie rozwiązanie pozwala szybko i tanio rozwiązać problem braku infrastruktury rowerowej na części ul. Głębokiej. Nie ma także potrzeby wycinania drzew czy krzewów co mogłoby mieć miejsce w przypadku wyznaczenia drogi dla rowerów wzdłuż ul. Głębokiej.
Szczegółowe rozwiązania powinny być rozpatrywane na etapie opracowywania projektu organizacji ruchu.
Nikt nie musi się tutaj obawiać większych korków - nic nie zabieramy, nie likwidujemy miejsc parkingowych czy pasów ruchu. Redystrybujemy jedynie dostępną przestrzeń.

[Obrazek: 1920_wiz6a.jpg]


2. Analogiczne rozwiązanie proponujemy także dla ul. Lubartowskiej. Wykonanie takiego rozwiązania na całej długości tej ulicy pozwoliłoby praktycznie stworzyć całą główną trasę rowerową od granicy miasta do jego Centrum (za wyjątkiem krótkiego odcinka pomiędzy Andersa i Unicką).
[Obrazek: 1920_wiz1.JPG]

3. Proponujemy by dwie ulice: Marii Skłodowskiej-Curie i Obrońców Pokoju/Ofiar Katynia przekształcić w ulice jednokierunkowe.
Naszym zdaniem ruch na ulicy Marii Skłodowskiej-Curie powinien odbywać się w kierunku ul. Akademickiej, natomiast na ul. Obrońców Pokoju/Ofiar Katynia w kierunku ul. Lipowej (odwrotnie niż teraz).
Ul. Ofiar Katynia powinna być dwukierunkowa na odcinku umożliwiającym zjazd do parkingu podziemnego pod Centrum Handlowym Plaza, jednak wyłącznie pierwszym zjazdem od ul. Lipowej. Na 7,0m jezdniach zamiast dwóch 3,5m pasów ruchu pojawią się: równoległe miejsca parkingowe (2,5m), pas ruchu dla samochodów (3,0m) i kontrapas dla rowerzystów (1,5m).
Rozwiązanie to pozwoli:
- stworzyć nowe miejsca parkingowe,
- uwolnić zastawione chodniki (szczególnie na przeciwko budynków przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 52 i 38) - obecne parkingi z parkowaniem prostopadłym wchodzącym na chodnik zostaną przesunięte o ok. 2,5m,
- stworzyć dogodne połączenia rowerowe pomiędzy miasteczkiem akademickim a Centrum.

[Obrazek: 1920_wiz10.jpg]

[Obrazek: 1920_wiz8.jpg]

[Obrazek: 1920_wiz9.jpg]
[Obrazek: 1920_wiz8a.jpg]
Szczegółowe rozwiązania powinny być rozpatrywane na etapie opracowywania projektu organizacji ruchu i konsultowane z mieszkańcami. Szczególny nacisk należy położyć przeniesienia parkowania z chodników na jezdnię, tam gdzie sprawia to największe trudności pieszym.


4. Historia propozycji budowy trasy rowerowej wzdłuż Czechówki sięga... 2007 roku.(http://tnn.pl/k_504_m_3.html). Do dzisiaj trasa ta nie powstała. Największym problemem okazał się węzeł nad al. Solidarności, który blokuje budowę wydzielonej drogi dla rowerów obok drogi. Rozważano także budowę trasy w pasie zieleni alei lub wzdłuż ul. Północnej - obie te propozycje wydawały się jednak trudne do zrealizowania i niewygodne dla rowerzystów.

Po oddaniu do ruchu całej północnej części obwodnicy ruch aut na al. Solidarności ma spaść, w szczególności samochodów ciężarowych.
Proponujemy by zabrać 1 z 4 pasów ruchu na rzecz rowerzystów. Mniej pasów ruchu powinno ostudzić zapał kierowców do nadmiernego rozpędzania się na tym odcinku a przepustowość... nie zmniejszy się, bo ta i tak jest ograniczona skrzyżowaniami.
Nasza propozycja opiera się na wydzieleniu dwukierunkowej drogi dla rowerów w miejscu obecnego skrajnego pasa ruchu północnej jezdni al. Solidarności na odcinku od Ul. Sikorskiego do ul. Lubomelskiej. W celu zapewnienia rowerzystom bezpieczeństwa należałoby wykonać betonową barierę rozdzielającą auta i rowery. Rozwiązanie takie znajduje już zastosowanie np. na drodze krajowej w Puławach - na trasie dojazdowej dla rowerzystów do Zakładów Azotowych Puławy.

[Obrazek: 1920_wiz2.jpg]

W przyszłości trasa ta powinna być kontynuowana na odcinku od ul. Lubomelskiej do al. Unii Lubelskiej, jako wydzielona droga dla rowerów, natomiast na odcinku od al. Warszawskich do ul. Sikorskiego trasa rowerowa powinna być połączyć istniejącą już drogę dla rowerów (wybudowanej w ramach przedłużenia al. Solidarności po stronie Ogrodu Botanicznego) z naszą propozycją. Połączenie to można poprowadzić, np. mało uczęszczaną na tym odcinku ul. Północną, na której należałoby wprowadzić uspokojenie ruchu.

[Obrazek: 1920_wiz2A.jpg]

W najbliższym czasie zgłosimy odpowiednie uwagi do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Podzamcza, który nie przewiduje tras rowerowych wzdłuż trasy W-Z, co stoi w opozycji z obecnymi zapisami studium.


5. Na kolejnej wizualizacji przedstawiamy propozycję zmiany organizacji ruchu na ul. Chopina.
Propozycja ta została przedstawiona 2 lata temu przez firmę TransEko w dokumencie pt. „Koncepcja organizacji ruchu w obszarze centralnym”
http://www.ztm.lublin.eu/imgs_upload/ma ... _19_10.pdf
[Obrazek: 1920_wiz5.jpg]


6. Przedstawiamy także usprawnienia dla ruchu rowerowego w okolicach Ronda na klinie.
Pierwsza wizualizacja przedstawia połączenie istniejącej drogi dla rowerów wzdłuż ul. Lubelskiego Lipca 80 z drogą dla rowerów na moście im. Lutosławskiego. W tym miejscu brakuje kilkudziesięciu metrów drogi dla rowerów. Rowerzyści czekają na nią od 2006 roku...
[Obrazek: 1920_wiz3.jpg]


Druga wizualizacja przedstawia możliwość otwarcia dla ruchu ul. 1 maja poprzez wykonanie przejazdu rowerowego i kilkudziesięciu metrów drogi dla rowerów.

[Obrazek: 1920_wiz4.jpg]


7. Wzdłuż ulicy Piłsudskiego od strony Parku Ludowego przebiega 4,0m chodnik o małym natężeniu pieszych.
Postulujemy by na odcinku od Bystrzycy do Trasy Zielonej oznakować ten odcinek kombinacją znaków znaku C16 (droga dla pieszych) i tabliczki T22 (nie dotyczy rowerów).
Znak C-16/T-22 oznacza chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym. Takie rozwiązanie pozwala początkującemu rowerzyście jechać po chodniku a jednocześnie nie zabrania doświadczonemu rowerzyście jechać po jezdni. Oczywiście, jazda rowerem po chodniku powinna odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności na pieszych. Dla segregacji ruchu chodnik można oznaczyć poziomą linią wyznaczając tym samym strefę wyłącznie dla pieszych i strefę gdzie dopuszcza się ruch rowerzystów.
[Obrazek: 1920_wiz0.jpg]

Dopuszczenie takiego ruchu na chodniku pozwoliłoby połączyć stację roweru miejskiego przy MPWiKu i stacji PKP. Zalecamy monitorować wpływ rozwiązania na bezpieczeństwa – w przypadku skarg pieszych należałoby go zaniechać.


W sprawie szczegółów w.w. rozwiązań oraz opinii - prosimy o kontakt z nami:
<!-- e --><a href="mailto:porozumienierowerowe@gmail.com">porozumienierowerowe@gmail.com</a><!-- e -->
tel 81/ 743-71-04 - Biuro Aktywności Rowerowej

www.miastaDlaRowerow.pl - sieć "Miasta dla Rowerów"
www.LublinRowerem.pl - Porozumienie Rowerowe
Jurek S   30-10-2014, 21:22
#2
Dobrze to wygląda :-D

Gdybyś nie miał z kim pojeździć
www.forum.krmaksimum.pl
michal wolny   30-10-2014, 21:26
#3
dzięki Smile a konkretniej? Smile
jesteśmy ciekawi Waszych uwag, zwłaszcza krytycznych
jak uważasz, które z tych rozwiązań jest najłatwiejsze, a które najbardziej skomplikowane do wprowadzenia?

www.miastaDlaRowerow.pl - sieć "Miasta dla Rowerów"
www.LublinRowerem.pl - Porozumienie Rowerowe
sawek   31-10-2014, 10:55
#4
Wg mnie najlepiej wyglądają propozycje dotyczące Głębokiej i Lubartowskiej.
Mały koszt, zmiany dla kierowców też niewielkie, najgorsze w tym rozwiązaniu jest to, że brzegi jezdni są na ogół w najgorszym stanie (piszę o nawierzchni). Pamiętam dzień, po niewielkich opadach deszczu na Diamentowej, gdzie wprowadzono takie rozwiązanie. Pasy dla samochodów suche, pasy rowerowe pełne kałuż, ale stan nawierzchni to inna sprawa, nie zmieniająca faktu iż uważam takie właśnie rozwiązania za najlepsze. Najgorzej widzę propozycję dotyczącą Chopina. Z tego co się orientuję w tamtym miejscu mamy do czynienia z ogromnym deficytem miejsc parkingowych, a ta propozycja zwiększa problem, chyba że wyłączymy odcinek od skrzyżowania Lipowej z Narutowicza do Sztajna.
mamut77   31-10-2014, 15:29
#5
sawek napisał(a):Najgorzej widzę propozycję dotyczącą Chopina. Z tego co się orientuję w tamtym miejscu mamy do czynienia z ogromnym deficytem miejsc parkingowych
W śródmieściu wszelkie zmiany będą zawsze wywoływały spory ból, bo mamy tam nie tylko stałych mieszkańców, ale też przyjeżdżających do pracy/szkoły/sklepów/urzędu/banków/na uczelnie z całego miasta, z których pewnie każdy by chciał zaparkować jak najbliżej i za darmo. W ogóle coś czuję, że udogodnienia dla rowerów w tej części miasta za szybko się nie pojawią właśnie z powodu powyższego.
qavtan   05-11-2014, 16:22
#6
Może nawet nie musimy wprowadzać w Strefie Płatnego Parkowania jakichś pasów/DDRów itp. może wystarczy, że będzie to strefa 'Tempo 30km/h' - z przestrzeganą prędkością.
  
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
Polskie tłumaczenie © 2007-2024 Polski Support MyBB
Silnik forum MyBB, © 2002-2024 MyBB Group.
Made with by Curves UI.